Aktuelt
StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 4500 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.
Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt «Seriøsitet i byggenæringen» som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

Som medlem i Grønn Punkt Norge tar RenholdsPartner Oslo og Viken sitt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje. 

HMS revisjon 2022. 

Den 12.01.2022 har bedriften via sitt internkontrollsystem utført en HMS revisjon. Alle ansatte har via Adminkit tilgang, samt signert for å ha lest og satt seg inn i de reviderte dokumentene som omhandler HMS.


Intern opplæring

Gjennom Renhold360 sikrer vi våre ansatte god grunnleggende opplæring. Riktig opplæring sørger for faglig kompetanse, dette gir trygget for bedriftens HMS arbeid, samtidig som den ansatte blir trygg i faget, som igjen sikrer utførelsen av rett renhold.