SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Standard salgs- og leveringsbetingelser for RenholdsPartner Oslo og Viken

Leveringsbetingelse

  • Fri frakt ved kjøpsavtale
  • Fri montering ved kjøpsavtale

Leveringstider

  • Varer på lager 2 til 3 virkedager
  • Bestillingsvarer 10 til 14 virkedager

Betalingsbetingelse

Betaling skal skje innen 14 dager netto. Etter forfall belastes renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, i tillegg til purregebyr etc. Privatkunder skal betale for oppdraget ved utført renhold. Vi tilbyr betaling med Vipps eller Kort. Faktura avtale kan avtales mot positiv kredittsjekk.

Salgspant

De leverte varene forblir selgers eiendom inntil de er fullt ut betalt (jfr. pantelovens §§ 3-14 og 3-22). Fullt oppgjør har ikke funnet sted før morarenter og saksomkostninger også er betalt i sin helhet. Kjøper aksepterer frivillig tilbakelevering av det bestilte varene ved betalingsmislighold.

Returer

Varer kan kun returneres etter avtale. Returomkostninger er fastsatt til 30% av varens pris. Minimum returgebyr er kr 350,-. Varene må ikke være eldre enn 15 dager, og kan kun returneres i hele forpakninger i original emballasje. Retur skjer alltid for kjøpers regning og risiko. Bestillingsvarer tas normalt ikke i retur.

Ansvar

Vårt erstatningsansvar for mangelfulle og forsinkende leveranser begrenser seg til 10% av leveransens verdi. Vi har intet erstatningsansvar dersom erstatningsbetingende forhold skuldes omstendigheter utenfor vår kontroll, innbefattet egne leverandørers ikke kontraktmessige oppfyllelser. Vårt erstatningsansvar omfatter ikke under noen omstendigheter driftstap eller annet indirekte eller upåregnelige tap.

Priser

Våre priser er veiledende, og kan endres uten varsel på grunn av eksterne omstendigheter så som endringer i valuta, endringer i rammebetingelser og endringer i leveringsvilkår fra underleverandører.

Avbestilling

Kjøper kan ikke kansellere en bestilling som er bekreftet av selger, med mindre selger skriftlig godkjenner dette. Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnadene som selger er blitt påført fra leverandør, speditør eller transportør.