Byggvask

Fast renhold eller avsluttende byggvask?

Det finnes to typer byggrengjrøring: fast renhold gjennom hele byggeprosessen og en avslutende byggvask etter arbeidet er fullført. Begge disse typene er det mulig å skreddersy i stor grad. Dersom du velger fast rengjøring, kan du gjerne velge hvordan og hvor ofte det utføres. Det vil naturligvis være ulikheter mellom bedrifter hva angår hvor mulighet for å skreddersy arbeidet. Det vil også være variasjoner i hva som utføres i forbindelse med byggrenhold. Noen bedrifter tar seg av avfall og brakkerenhold i tillegg til å utføre vask, noen stiller med avansert utstyr for å oppdage støvnivåer og noen vektlegger å kunne tilby en svært miljøvennlig byggvask. Man vil kunne oppdage større og mindre variasjoner når man sammenligner bedrifter.


Krav til byggvask

Ifølge byggteknisk forskrift § 13-15 skal "Overflater i rom, kanaler og lignende skal være rengjort før bygningen tas i bruk. Overflatene skal være frie for synlig støv og fett." Byggteknisk forskrift opplyser om hva som utgjør det "minimum av egenskaper" et byggverk må kunne skilte med, for at det skal være lovlig i Norge. Byggherren må altså etterse at boligen er rengjort i henhold til relevante forskrifter, som byggteknisk forskrift, før eventuelle visninger.

RenholdsPartner Oslo og Viken utfører byggrengjøring i henhold til RTB-filosofien. RTB står for Rent Tørt Bygg. Fokuset er på løpende renhold i løpet av byggeprosessen, som ivaretar arbeidsmiljø og fremtidig inneklima samt forebygger fukt, noe som igjen kan skape muggproblemer og byggskader. Det innebærer at avfall fjernes kontinuerlig og på et forsvarlig vis samt forsegling av åpninger, og at byggeplassen deles inn i soner etter hvor de ulike områdene befinner seg i byggeforløpet, for å hindre spredning av støv og fibre. 

Hva er byggvask?

I løpet av en bygge- eller renoveringsprosess dekkes boligen av byggestøv og annet fra arbeidet. Byggearbeid innebærer mye avfall og smuss. Sliping, saging og annet gjør at partikler legger seg overalt. I tillegg kommer støv og fibre fra materialene selv, og dette er stoffer som ikke bare er dårlig for inneklimaet, men som kan forårsake helseplager. En god byggvask er derfor nødvendig etter arbeidet er fullført og før boligen tas i bruk. I en bolig hvor byggvask ikke er utført vil alt være dekket av støv og andre rester fra bygg- og renoveringsarbeid. Inneklimaet vil hverken være behagelig eller sunt.

Byggvask omfatter både en endelig og grundig vask når arbeidet er ferdigstilt og løpende renhold. Den siste vasken er for forbrukernes del, og sikrer at de kan flytte inn i et nybygg, eller et nylig renovert bygg, som har et godt og trygt inneklima. Det jevnlige byggrenholdet skjer både for arbeidernes del, for å forebygge helseplager, og for å forhindre dannelse av fukt og for å forsørge et godt fremtidig inneklima.

Byggvask er noe som i størst grad utføres i forbindelse med nybygg. Det er altså som oftest en tjeneste som bedrifter, og ikke privatpersoner, benytter seg av. Samtidig kan en byggvask være gunstig for privatpersoner som har utført større renoveringsarbeid i hjemmet. Da har deler av boligen vært utsatt for byggestøv og annet, og er nesten som et nybygg i sitt behov for byggvask. En god, profesjonell byggvask skal fjerne absolutt alt av støv, og sørge for at du kan flytte rett inn i et rent og trygt hjem.

Hva omfatter en byggvask?

Den avsluttende byggvasken er ikke så ulik vanlig vask av boliger i den forstand at gulv, vegger, tak, kjøkken og bad skal vaskes. Dette virker kanskje ikke så annerledes enn den typen storvask man tar i forbindelse med juleforberedelsene eller vårrengjøringen. Byggvasken er imidlertid ganske annerledes og mer krevende, og den krever egen vaskekompetanse.

Boligen utsettes for helt andre typer partikler og avfall i løpet av byggeprosessen enn den vanligvis gjør. Her er det behov for fagkunnskap for å effektivt vaske og fjerne uheldige partikler. Jevnlig byggvask, i motsetning til avsluttende byggvask, har også den forskjellen at renholderen må navigere en byggeplass. Renholderen burde med andre ord ha erfaring og kompetanse innen renhold på byggeplasser.

Hva angår den avsluttende byggvasken, er det ofte ikke nok med selv én grundig vask utført av en erfaren renholder. Det ofte er behov for en omvask. Etter bygg- og renoveringsarbeid blir det som sagt igjen mye støv. Dette gjør at ikke alt støvet fjernes med kun én vask, men heller legger seg igjen etter den første vasken er ferdig. Det er derfor behov for en ny vask for å bli kvitt alt støvet. En byggvask kan derfor gjerne ta to dager.

Akkurat hva som omfattes av en byggvask vil kunne variere mellom bedrifter. Noen er mer nøye enn andre, og det er derfor viktig å gjøre seg kjent med akkurat hva en bedrift vasker i løpet av byggvasken. Sammenlign hvilke vaskeoppgaver som utføres av ulike bedrifter, og finn den som passer ditt behov best. Hvilke oppgaver som utføres vil også avhenge av hvorvidt man ønsker jevnlig renhold eller kun én endelig byggvask ved ferdigstillelse. Merk for øvrig at de fleste vaskebyrå er forberedt på å skreddersy vasken etter kundens behov og ønsker. Du kan med andre ord ofte få en annerledes sammensetning av vasketjenester enn det som tilbys i standardtilbudet dersom du kontakter vaskebyrået og får dem på befaring.

Blant vanlige vaskeoppgaver som omfattes av en avsluttende byggvask, finner man:

 • Rydding av gulvbeskyttelse som papp og teiprester
 • Fjerning av avfall
 • Støvsuging og vask av alle gulv
 • Støvsuging av eventuelle gulvtepper
 • Rengjøring av vegger og tak
 • Innvendig og utvendig vask av skuffer og skap
 • Vask av listverk, vinduskarmer og dører
 • Polering av metallelementer
 • Utvendig rengjøring av ventilasjonssystemer
 • Rengjøring av kjøkken og bad
 • Puss av vinduer og glass
 • Siste støvvask

Dersom du føler noe mangler, kan du be om at det utføres. Det er som sagt sannsynlig at bedriften vil tilpasse seg kundens ønsker, med mindre disse er ualminnelig utfordrende.


For å kunne gi deg en så riktig pris som mulig, er det viktig at du fyller inn så nøyaktig som mulig.

Om det er informasjon du mener er relevant for utførelsen av oppdraget, skriver du dette under merknader.