DØDSBOVASK OG TØMMING

RYDDING OG VASKING AV DØDSBO

RenholdsPartner Oslo og Viken tilbyr tjenester opp i mot dødsbo. Vi rydder og tømmer hus eller leilighet. Vi fjerner alt og besørger miljømessig avhending av alt som skal kastes. Vi gjør grundig rent. Det innebærer selvsagt også lister, karmer, skuffer, skap, sluk, tak, vegger og vinduer.

Boligen vil være klar til overtagelse av ny eier når vi er ferdige med jobben. Og vi er alltid klare til avtalt tid.

Vær oppmerksom på at utgifter til klargjøring av dødsbo er fradragsberettiget.

Vi gjennomfører befaring i forkant og blir enige med deg om hva som skal gjøres og når alt skal være klart. Da får du et tilbud med konkret pris.

Har du en leilighet eller et hus der du ønsker å få ordnet opp? La oss gjøre jobben med å rydde og gjøre rent.

KLARGJØRING AV KONKURSBO / BEDRIFTSAVVIKLING

Vi rydder og tømmer alt av kontorlokaler, lagerlokaler, butikklokaler og annet. Vi foretar full nedvask og sikrer at lokalene er klare for overlevering til gårdeier eller andre. Garanti på arbeidet fritar oppdragsgiver for ansvaret for manglende renhold.