Helse, Miljø og Sikkerhet

Som et ledd for å kvalitetssikre HMS-arbeidet i virksomheten, har RenholdsPartner Oslo og Viken tilknyttet seg Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste (www.gronnjobb.no)

For oss er det viktig å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.