RENHOLDSKONSULENT

Renholdsplanlegging

CleanPilot fra Datec

 • Et praktisk og profesjonelt verktøy som integrerer renholder i den moderne digitale organisasjon og som gjør det enklere å jobbe smart
 • Endrer måten renholdsbransjen jobber på og sørger for at både leverandør og oppdragsgiver av en renholdskontrakt får en bedre og mer effektiv hverdag


En godt utformet renholdsplan ivaretar renholdspersonalet, økonomiske forutsetninger, byggets materialer og et sunt inneklima. Renholdspartner Oslo og Viken utarbeider renholdsplaner som ivaretar disse faktorene. I arbeidet benyttes Jonathan Clean og resultatet blir utformes som tegninger. Renholdsplanen skal beskrive hvilke bygg, etasje og rom som omfattes og hvilken renholdsfrekvens og kvalitet som er avtalt. Som et resultat av riktig bruk av nøkkeltall, skal det framgå nødvendig ressursbehov og en kalkyle som beskriver årskostnader og nøkkeltall for renholdsfunksjonen. Renholdsplanen kan deles inn i område-planer eller lages som en team-plan, der flere renholdere arbeider sammen.

Innføring og etablering av NS-INSTA 800

Standarden for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. I 2018 ble NS-INSTA 800 revidert og forbedret.

Standarden kan brukes til å angi en ønsket kvalitet og til å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet i alle typer bygninger og lokaler. Den er uavhengig av hvilken rengjøringsmetode, hvilket system som brukes og rengjøringshyppigheten.


Ønsker din virksomhet å innføre norsk standard for renholdskvalitet, kan Renholdspartner Oslo og Viken bistå med å sette riktige kvalitetskrav i.f.t. kostnadene som brukes på renholdstjenestene. Standarden kan like gjerne implementeres i egen organisasjon som i kjøp av renholdstjenester. Vi setter opp ønskede kvalitetskrav på forskjellige romtyper og definerer hvilken kvalitet du ønsker på de forskjellige objektene i hvert rom. I etterkant brukes standarden i alle kvalitetskontroller for bygget. Dette sikrer riktige resultater og en god dialog mellom brukere og renholdere og leverandør og oppdragsgiver, der «synsing» blir lagt til side.

Anbudsutarbeidelse

Et riktig utformet anbud gir grunnlag for et mest mulig problemfritt renhold i etterkant. En liten investering i denne fasen, kan bety mye for å innhente gode tilbud som er enkle vurdere opp mot hverandre.
Ut fra vår lange og allsidige erfaring, kan Renholdspartner Oslo og Viken bistå din bedrift med denne tjenesten, enten dere ønsker bistand til utarbeidelse av en kravspesifikasjon eller et anbud med alle spesifikasjoner, omfang og vedlegg. Vi bruker gjerne NS-INSTA 810 (anbudsstandard) og kontraktsstandarden (NS-8431). For å sikre at riktig kvalitet blir levert, bruker vi NS-INSTA 800 som kvalitetssikring inn i anbudet.

Kontraktsoppfølging og Kvalitetskontroller

Driftsperioden er kommunikasjon og tilbakemelding på renholdskvalitet viktig. Som oftest brukes visuelle vurderinger som parameter, men renhold kan også vurderes objektivt med måleapparater.

Renholdspartner Oslo og Viken kan bistå med kvalitetskontroller etter:

 • Regelmessig renhold (daglig renhold): Visuell kvalitetsvurdering ut fra avtalte kvalitetskrav.
 • NS-INSTA 800: Visuell og/eller objektiv kvalitetsvurdering ut fra fastsatte kvalitetsnivåer.
 • Periodisk renhold: Kvalitetsvurdering etter hovedrengjøring, oppskuring - polishbehandling, tepperens, vinduspuss, evt. annet, etter egne avtalte kvalitetskrav eller etter NS-INSTA 800.
 • Byggrengjøring: Visuell og/eller objektive kontroller i byggeperioden eller før bygget skal tas i bruk.

Økonomisk analyse, benchmarking og effektivisering

Det er viktig å få riktig renhold og kvalitet til rett pris. Mange spør seg om virksomheten de driver er konkurransedyktig. Ut fra å benytte riktige nøkkeltall og ytelsestall kan vi foreta en analyse av driften, og fortelle deg om du driver en fornuftig renholdsdrift. Renholdspartner Oslo og Viken kan komme med forslag til forbedringer som kan redusere kostnader, og påvirke det daglige renholdet, slik at personalet kan få en lettere hverdag.

Beregne og lage tilbud på forespørsler

Skal dere svare på en renholdsforespørsel, kan Renholdspartner Oslo og Viken bistå med å beregne tidsforbruk, lønnskostnader og totale kostnader ut fra forespørselens krav. Ønsker dere bistand til å sette opp et fullstendig tilbud med nødvendige spesifikasjoner, kan vi også bistå her. Ut fra dette arbeidet kan vi levere en komplett renholdsplan med oversikt over hva som må anskaffes av utstyr, og evt. hjelpe til i oppstarten av oppdraget.

Evaluering av innkomne tilbud

Enkelte ganger kan det være vanskelig å vurdere innkomne tilbud når man skal kjøpe renholdstjenester. En god utformet forespørsel forenkler denne jobben betraktelig, men selv da kan det være behov for bistand fra en nøytral part med god kjennskap til renholdsbransjen. Renholdspartner Oslo og Viken kan bl.a. vurdere tilbud etter vekting av fastsatte vurderingskriterier (gjerne NS-INSTA 810), bruk av nøkkeltall, tidsforbruk, tarifflønn, timepris, fortjeneste, kvalitet, enhetspriser, osv. Vi deltar gjerne på oppklarings- og kontraktsmøter. Når kontrakten skal settes opp kan vi bruke egne formularer eller standard kontrakt for renholdsbransjen. Jo tidligere vi kommer inn i prosessen, jo enklere kan evalueringen bli.

Teamarbeid

Å være sammen med andre mennesker er for de fleste av oss svært nødvendig. Vi trives i hverandres selskap og ser frem til å treffes igjen. Men det å arbeide sammen kan ofte by på utfordringer vi ikke er klare for. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Men teamarbeid betyr nødvendigvis ikke at vi trenger å arbeide oppå hverandre. Teamarbeid er to eller flere personer som arbeider sammen mot et felles mål.

Fordeler med teamarbeid:

 • Større frihet til å fordele arbeidsoppgaver
 • Øker kvaliteten gjennom at man kan arbeide mer med det man er god på
 • Øker trivselen gjennom mer sosialt samvær
 • Større fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Bedre utnyttelse av medlemmenes individuelle kunnskaper og ferdigheter

Renholdspartner Oslo og Viken kan lede denne prosessen, og bidra til at teamene får god informasjon og opplæring rundt emne. Vi setter sammen team som er fornuftig ut fra enhetens behov og faglige og menneskelige behov.