NS-INSTA 800

RenholdsPartner Oslo og Viken er sertifisert i forhold til kvalitet standarden NS-INSTA 800 .

NS-INSTA 800 er en norsk standard for måling av rengjøringskvaliteten.

Standarden er utviklet i samarbeid mellom en rekke renholdsbedrifter, arbeidsgiverforeninger, fagforeninger og brukergrupper i Norge. NS-INSTA 800 skal brukes til vurdering av rengjøringskvalitet i et konkret lokale, dette uavhengig av hvilke rengjøringssystemer, frekvenser og metoder som er benyttet.
NS-INSTA 800 beskriver det resultat som skal oppnås etter avtalt rengjøring umiddelbart etter utført arbeid.

RenholdsPartner Oslo og Viken har kvalifisert personell som kan selge og drifte slike oppdrag.

Flere av våre renholdsledere har tatt opplæring gjennom NHO service eller Lilleborg for å lære dette systemet.

Mer om NS-Insta 800 kan du lese her