PERIODISK RENHOLD / HOVEDRENGJØRING

Periodisk renhold / Hovedrengjøring

RenholdsPartner Oslo og Viken har flere års erfaring som profesjonell leverandør av daglig og periodisk renhold.

Fagmessig utført renhold legger grunnlaget for et godt arbeidsmiljø og bidrar til trivsel på arbeidsplassen.

Regelmessig og profesjonelt utført renhold forlenger levetiden på inventar og bygninger, og reduserer de totale vedlikeholdskostnader.

Merk! Ved 12 måneders avtale på daglig renhold, inkluderer 1 x hovedrengjøring i året.

Vi utfører periodisk renhold i samsvar med avtalt arbeidsomfang og pris. Vi har både kompetanse og nødvendig utstyr for å utføre alle typer periodiske renholdsoppgaver, som:

  • Hovedrengjøring
  • Renhold av tak, vegger, lysarmatur og fastmontert innredning
  • Oppskuring og polishbehandling av gulv
  • Rensing og oljebehandling av parkett
  • Byggrenhold