Renholdstjenester

Faglig kompetanse, en ren fornøyelse

Rengjøring av barnehage

En barnehagedrift med mange ansatte og barn stiller store krav til både barnehagevask og ryddighet i en hektisk hverdag. Profesjonelle renholdere rengjør både grundig og effektivt etter stengetid. Barnehagen fremstår derfor som nyvasket og skinnende ren når ansatte og barn møtes til nok en hektisk barnehagedag.

En barnehagevask er nødvendig for å kunne opprettholde en god hygiene der både barn og voksne oppholder seg. Dersom ikke hygienen er tilfredsstillende i barnehagen kan det få alvorlige konsekvenser for barnehagedriften.

Vi tilbyr renhold til både det offentlig og private.
Dette innebærer rengjøring av gulv og frie flater på bord / hyller, støvsuging av tepper og møbler, flekkfjerning og søppeltømming.

Med moderne utstyr og tilpassede kjemikalier sørger vi for et rent resultat, samtidig som produktene hverken skader ansatte eller miljøet rundt.

Vi har jevnlig oppfølging og et godt system for egenkontroll, dette gjør at du som kunde får renhold med høy kvalitet hver gang.


Trappevask Borettslag og Sameie

Vi utfører renholdstenester og trappevask for borretslag, sameier og aksjelag på store deler av østlandet. Du velger mellom faste rengjøringsoppdrag eller engangsjobber.

Med moderne utstyr og tilpassede kjemikalier sørger vi for et rent resultat, samtidig som produktene hverken skader ansatte eller miljøet rundt.

Vi har jevnlig oppfølging og et godt system for egenkontroll, dette gjør at du som kunde får renhold med høy kvalitet hver gang.


Daglig, Ukentlig eller Månedlig Renhold

Et godt arbeidsmiljø og rene omgivelser skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon, følelsesmessig velvære og bedre humør. Vi er glade for å bidra til rene og sunne arbeidsomgivelser.

Uansett om det er renhold på kontor, barnehage, kjøpe- eller treningssenter, restaurant eller helseforetak, er kvalitet og resultat rettesnoren for alt arbeid vi utfører.

Våre sterke side er påpasselighet, omhyggelighet, forståelse av kundens behov og forventninger for å kunne overgå disse. Dette sikrer høy kvalitet.

Våre tilbud inkluderer renholdsplan, plan for periodisk renhold, kvalitetsprofil i henhold til NS-Insta 800, areal/plantegning der dette er tilgjengelig, ansvarsforsikring, samt dokumentasjon på Godkjent Renhold.


Byggvask

En tilstrekkelig byggvask skal sikre at byggeprosjektet ikke har etterlatt seg noe byggestøv eller andre ting som kan samle seg opp under en pågående byggeprosess. Det kan også rengjøres underveis i en byggeprosess for å unngå at det skadelige støvet samler seg og legger seg på flatene.

En byggvask utføres når et større byggeprosjekt eller et hus skal ferdigstilles. Dette er en form for grundig rengjøring som må utføres før potensielle kjøpere skal komme på en visning. En slik rengjøring krever at det er rengjort i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer.

Vi levere byggrengjøring i henhold til dagens standarder etter Rent Tørt Bygg prinsippet.


Visning- og Flyttevask

 Fresh opp boligen med visningsvask

Når du skal ha visning, er det svært viktig at nye potensielle eiere blir fristet til å flytte rett inn. Vi tar visningsvasken for deg, så kan du være trygg på at din skinnende rene bopel blir et populært salgsobjekt.

Flyttevask utført av fagfolk som oppfyller dokumentasjonskrav

Kronene flyr raskt om huseier du leier av eller de du har solgt din bolig til ikke godkjenner flyttevasken. Vi oppfyller dokumentasjonskravet i henhold til nytt lovverk fra 01.01.2022. (Avhendingsloven § 2-2).

Få et oversiktlig og uforpliktende tilbud her


Gulvbehandling

Korrekt vedlikehold av gulv gir først og fremst et godt inntrykk, i tillegg gir det vesentlig bedre sliteevne og dermed forlenges gulvets levetid. Hard belastning krever tilpasset behandling - vi hjelper deg å finn rett løsning for dine gulv!

Ulike type gulvbelegg, er lik ulike type gulvbehandling. Velg fagfolk med kompetanse på gulv. Skuring, boning/polish, polering og rens av gulv samt behandling med I -Wax er vårt fagfelt.

Tepperens og møbbelrens

Skitne tepper og møbler påvirker inneluften

Dersom det ikke utføres jevnlig tepperens vil dette gå utover rommets brukere i form av dårligere kvalitet på inneluften, i verste fall betyr dette høyere sykefravær. Regelmessig støvsuging av tepper er en viktig del av vedlikeholdet. I tillegg bør man årlig ta en dypere rens av teppet, for å fjerne støv og bakterier som har samlet seg i teppets fibre. Vi er klare til å bli kalt inn på teppet!

Vi anbefaler også at man renser tekstilmøbler med jevne mellomrom. Dette ivaretar stoffet i møblene og vil dermed øke holdbarheten. Og så er det jo hyggeligere å sitte i en nyrenset sofa.


Vinduspuss

Vi utfører vinduspuss og bruker moderne utstyr for å gjøre vinduene rene og flekkfrie på en fagmessig og riktig måte. Slik at du kan se gjennom vinduene - ikke på vinduene.

Rene vinduer gir et langt bedre visuelt inntrykk av kontorlokalene og det bidrar til økt trivsel hos ansatte.

Sammen med våre kunder, kommer vi frem til en avtale om jevnlig vinduspuss. 


Hovedrengjøring (Periodisk renhold)

En hovedrengjøring innebærer en grundig rengjøring av både vegger og tak. Det kan også innbefatte andre områder som ikke blir rengjort ved daglig rengjøring. Dette blir vi enige om sammen. Hovedrengjøring er en viktig del av det totale renholdsbildet. hvor ofte en trenger hovedrengjøring avhenger av bransje og smussgraden. Hovedrengjøring utføres av renholder med lang erfaring fra denne type arbeid.Helseinstitusjoner (lege- og tannlege)

Riktig renhold forebygger smitte, vi har god erfaring med renhold for helseinstitusjoner

Renhold som utføres riktig kan hindre spredning av bakterier ved deres lege- eller tannlegesenter. La våre fagfolk utøve sitt fagfelt, derav trygge et godt innemiljø, samt ivareta sikkerheten for både pasienter og ansatte.

I RenholdsPartner Oslo og Viken stilles store krav til god smittevernkompetanse hos våre ansatte for å kunne utøve faglig forsvarlig praksis rettet mot lege- og tannlegesenter. Alle våre ansatte har en faglig, mellommenneskelig og etisk forpliktelse til å gjennomføre tiltak, holde seg oppdatert på ny kunnskap og utøve sitt arbeid i tråd med rutiner for godt smittevern. Studier viser at renholder (fagarbeider) er god på renhold, og helsepersonell er gode på behandling og pleie

Vårt faglig hovedfelt er å opprettholde basale smittevernsrutiner gjennom profesjonelt renhold.


Spesialrenhold (Smitte/Sanering)

Spesialrengjøring krever en annen kompetanse og kunnskap til metode og bruk av riktig kjemiske midler. Vei feil bruk av kjemiske midler og metoder kan man skade bygningens overflater og gjøre rengjøringen til en kostbar affære.Eksempler er mugg, nikotin/tobakk lukt, kroppsvæsker, blodflekker, avføring og urinskader, samt luktinfeksjon. 

Spesialrengjøringen omfatter flere spesialfelt som desinfisering, skadesanering, smitterenhold og nedvask med bruk av spesial kjemi. Det kreves fagfolk som innehar god kompetanse. I tillegg kreves det bruk av verneutstyr etc for å sikre at arbeidet utføres på en sikker måte. Dette er en sikkerhet for deg som kunde, samt for fagfolkene som skal utføre arbeidet.Renovering av gårdsplass

Har gårdsplassen din begynt å få setninger/svanker?

Har du en eldre gårdsplass som er mosegrodd og trenger rengjøring?

Vi utfører rehabilitering av eldre gårdsplasser med oppretting av setningsskader, dyprengjøring, mosefjerning og impregnering/ sealing.

Setningsskader

Etter flere år med påkjenning fra biler og andre kjøretøy kan grunnen i gårsplassen synke. Med dette oppstår setningsskader/svanker i belegget. Dette kan rettes opp ved å ta opp belegningssteinen på de aktuelle områdene, rette opp grunnarbeidet, legge steinen tilbake og komprimere plassen.

Rengjøring

Skitt og smuss samler seg på belegningssteinen gjennom året. For å friske opp gårdsplassen igjen kan gårdsplassen rengjøres.

Dyprengjøring med steam

Vi benytter høytrykkssystem som rengjør med 80 graders vanntemperatur, og fjerner skitt uten bruk av kjemikalier.
Med egne terrassevaskere oppnår vi dyprengjøring i belegningssteinen.

Impregnering/sealing

For et optimalt sluttresultat benytter vi vår egen impregnering/ sealing. Den sprøytes på gårdsplassen og trekker ned i belegningssteinen. Sealingen hindrer ytterligere forvitring av belegningssteinen, hindrer at olje-, dieselsøl trekker ned i steinen, og trekker frem fargen i belegningssteinen.


Spesialrenhold for fuger

Vi tilbyr og utfører spesialrenhold for fuger, fliser og annen naturstein

  • Fugerens - fjerner kalk og fugeslør
  • Flis remover - fjerner imprægnering
  • Flis rens - Grunnrens av belegningsten
  • Imprægnering av naturstein med 15 års holdbarhet
  • Grunnrens av fliser og klinker
  • Flis og betong imprægnering
  • Vannavstøtende impregnering for betongoverflater, mørtel, puss, fug, tegl og naturstein
  • Glassrens + glass- og akryl imprægnering

Bortkjøring av avfall - Henting av avfall

Opprydding og bortkjøring av avfall. Vi besørger selvsagt miljømessig retur av avfallet. Vi rydder for boligsameier, borettslag, bedrifter og privatpersoner. Ta kontakt i dag! Vi ordner alt.


Fasadevask

Fasadevask og fasaderengjøring dreier seg ikke bare om at utsiden av bygget skal ha et skinnende rent utseende. Denne vasken er også en viktig del av vedlikeholdet av bygningsmasser for å sikre at fasaden ikke må skiftes ut fra tid til annen.

Men fasadevask gir jo selvfølgelig også mye mer innbydende bygg.

Fasadevask utføres primært for blokker og næringsbygg, men RenholdsPartner Oslo og Viken utfører også utvendig husvask, som egner seg for rekkehus og frittstående boliger.

Forurensing bryter ned fasaden

Sur nedbør, forurensing, støv og smuss er et stort problem på alle fasader i dag. Jo lenger de får erodere, desto vanskeligere blir det å fjerne. Vedlikeholdskostnadene vil derfor bli høyere jo lenger man venter med fasadevasken.

Fasaderengjøring som fjerner sopp og grønske

Med de siste årenes milde vintre har vekstbetingelsene for sopp og grønske på fasader blitt gode. Skitt og smuss på fasaden ødelegger ikke bare malingsfilmen, men den gir også grobunn for grønske og svertesopp. Vi anbefaler å vaske fasaden årlig for å forebygge dette problemet. Vinduspuss er forøvrig en naturlig del av fasadevasken.

Miljøvennlig fasadevask

Vi har valgt å benytte høytrykksspylere fra Clena, som regnes som ledende på markedet for miljøvennlige løsninger. Det gjør at vi utfører de fleste oppdrag uten bruk av skadelige kjemikalier. Vi sparer dermed naturen for unødvendige utslipp.

I situasjoner hvor det det kreves tilsatte kjemikalier for å få unna de vanskeligste flekkene anvender vi alltid miljøvennlige, biologisk nedbrytbare alternativer.