SMITTEVASK OG DESINFEKSJON

I disse tider får vi mange henvendelser om vi utfører smittevask og desinfeksjon av borettslag, sameier, kontorlokaler og legesenter. Det kan også være et behov i andre typer fellesområder i forbindelse med koronaviruset som har hatt en rask spredning de siste ukene.

Det å få desinfisert deler av et legesenter, kontorbygg eller et borettslag etter at det er påvist korona hos en person eller i en familie som har oppholdt seg i lokalene, er viktig. Viruset viser seg å være meget smittsomt, og jo før vi får komme til for å vaske ned og desinfisere, desto bedre er det for å forhindre spredning.

Gjennomføring av smittevask

Arbeidet gjennomføres ved at alle overflater som berøres av mennesker blir vasket ned og det er spesielt viktig med en grundig vask av dørhåndtak, gelender, heisknapper, lysbrytere og postkasser. Det samme gjelder for eksempel felles avfallsrom eller sykkelboder. Etter en god vask vil de samme områdene sprayes med desinfiserende midler.Prosessen er enkel, men riktig utstyr og kompetanse er viktig for å forhindre spredning.

Vår kompetanse

RenholdsPartner Oslo og Viken har ekstra god erfaring med både desinfeksjon og smittevask, og har i disse tider oppdatert våre prosedyrer og er oppdatert for å sikre at vi gjennomfører arbeidet med aller høyeste kvalitet.

Det er selvsagt bare å ta kontakt med oss for en samtale om hvordan dette arbeidet utføres og når vi kan bistå. 

Fokus på Smittevask

Har dere behov for utvidet renhold eller smittevask? Ser dere behovet for utvidet renhold eller økt smittevern? Da vil vi gjerne bistå dere!

Samfunnet har begynne å normalisere seg på godt og vondt, flere kommer tilbake til arbeidsplassen sin, flere bruker kollektivtrafikken, generelt så møtes folk mer igjen nå. Det er nå det vil være behov for økt fokus på smittevern.

Vi leverer både smittevask, desinfisering og nedvask som bidrar til å minske smittefare i din bedrift. Våre renholdere har kompetanse innen smittevern.

Last gjerne ned vår brosjyre om Steam Desinfisering.

Vi er også leverandør av berøringsfrie dispensere på stativ med ren hånddesinfeksjon 75%, ta kontakt for tilbud. Inkluderer ved kjøpsavtale; Montering, utkjøring, leveranse av hånddesinfeksjon 75% samt service og oppfølging.